Muntlige lekser

Send muntlige oppgaver på sekunder.
Eleven svarer når og hvor som helst.
Se hvor raskt og enkelt det er å lage og sende oppgaver i Språklab.

Last ned Språklab

(Native versjon. Krever ikke Java.)

Public Beta!

... eller ...

Språklab (Java)

(Krever at Java er installert.)

JavaScript er deaktivert/innaktiv.
Vennligst bruk Manuell start.
Språklab starter nå ...
Du bør se Java starte i løpet av få sekunder.
Neste gang starter du bare Språklab fra
snarveien som nå skal ha lagt seg på skrivebordet.
Mikrofonproblemer på Mac?
Gjør følgende:
  1. Trykk knappen "Manuell start" under.
  2. Finn den nedlastede filen "spraklab.jnlp" i Finder (fra nedlastingslisten).
  3. Høyreklikk eller CTRL-klikk på filen og velg "Åpne".

Neste gang starter du bare Språklab fra
snarveien som nå skal ha lagt seg på skrivebordet.


Les mer om Java/Mac-feilen her.
Det er et problem med oppstart!
Har du tillatt Java å kjøre på denne siden?!
Ser du en varselstripe øverst eller nederst
i nettleseren som du har glemt å svare på ...?
Du kan prøve Manuell start
Nettleseren din støtter kanskje ikke Java,
eller Java-plugin er ikke aktivet.

Trykk på knappen "Manuell start" under.
Er Java-en din i orden?
Sjekk Java-en din
Du må minst ha Java versjon 7u17
Nedlastingen starter nå ...
Du må kanskje askeptere nedlastingen.
Velg gjerne "Run" hvis nettleseren tilbyr det.
Skjer det ingen ting?
Dersom du aksepterte nedlastingen
eller nedlastingen skjedde automatisk,
kan det være at nettleseren eller OS-et
ikke automatisk sendte jnlp-filen til Java.

Lokalisér den nedlastede filen spraklab.jnlp
og dobbeltklikk den.


Mac-brukere må i stedet høyreklikk eller
CTRL-klikk på filen og velg "Åpne".
Er Java-en din i orden?
Sjekk Java-en din
Du må minst ha Java versjon 7u17
brukeradministrasjon for lærere

Skap trygge elever som tør å snakke!

Send en oppgave

Muntlig og skriftlig - tale og tekst

Det tar bokstavelig sekunder for deg å lage og sende en oppgave til dine elever.

Oppgavene kan inneholde både lyd og tekst, og elevene kan også svare med både lyd og tekst.

Vanligvis krever en oppgave at eleven leser inn et svar med sin egen stemme - enten som et svar eller en gjenntagelse. Instruksen til eleven kan skrives eller leses inn, eller du kan lese inn eller legge inn et lydeklipp som eleven skal lytte til som en del av oppgaven.

Når og hvor som helst

Perfekt for muntlig hjemmelekse

Du er ikke lenger avhengig av rom fulle av dyrt utstyr. Ei heller av å bruke verdifull undervisningstid i klasserommet.

Bare send oppgaven din til dine elever, og se og lytt til deres svar når det passer deg.
Du kan til og med sende muntlige kommentarer til svarene tilbake til hver enkelt elev.

Sikre elever

Uovervåket prøv og feil

Kombinasjonen av mengdetrening og uovervåket prøv-og-feil gjør at elevene fort utvikler en ny selvsikkerhet i språket det trener seg i.

Elevene gjør opptakene sine så mange ganger de vil. Først når de er fornøyd sender de opptaket til lærer.
Og fordi de vet at det kun er du som lærer som får hære hva de sender, er det litt mindre "farlig", og elevene tør ofte ta seg helt ut i innsendingene sine.

Oppgaveeksempler

- Repetisjon: Øv inn en vanskelige fraser.
- Produksjon: Les inn et kortere eller lengre svar på et spørmsål.
- Presentasjon: Les inn presentasjonen og få tilbakemelding. Presenter så for klassen senere.
- Høytlesing: Les inn et tekstavsnitt, for ekslempel fra leseboka.

Suksessfaktor #1

Ukentlig

Vi vet at nøkkelen til effektiv språklæring er mengde og regelmessighet.
Derfor overrasker det oss heller ikke at de lærere som lykkes med Språklab, og som kommer tilbake og bruker det med elevene sine år etter år, er de som gjør noe med Språklab hver uke!

Det er ikke det at de bruker det så mye hver uke, eller at Språklab-bruk går på bekostning av annen undervisningsaktivitet.
¨ Det er ofte nok at de legger ut 2-3 oppaver pr uke til elevene sine, som elevene jobber med hjemme. Eller at de setter elevene til å jobbe med Språklab i 10 minutter i slutten av én av timene i uken.

Men det viktigste er at det står "Språklab" ett eller annet sted i hver eneste ukeplan!

Dermed ser vi at suksessfaktoren til syvende og sist ligger hos deg som lærer!

Teknisk info

Du trenger:
- En PC koblet til internett. Windows eller Mac.
- Et headset med mikrofon, eller mikrofon på CP-en din, og høytalere hvis du ikke har headset i det hele tatt.


Skjermbilder

Brukererfaringer

Pris

99 kr pr elev pr 12 mnd.

Lærertilganger er gratis.
MVA kommer i tillegg på fakturaen, men refunderes rutinesmessig til skolen.

Oppstartshjelp

Vi kommer gjerne og besøker din skole for å hjelpe deg og dine elever igang.
Da går vi fra klasse ti klasse og viser elevene hvordan de skal gjøre og loser dem gjennom oppstarten. Deretter holder vi Språklab-kurs for lærerne.

Dere betaler bare for instruktørens reise t/r Oslo (statens regulativ), og han tilbringer gjerne hele dagen med dere.

Vi kommer gjerne også selv om dere bare vil prøve programmet - da også kun reisekostnader.

Bestill gratis prøve dag

Dere kan få ubegrenset prøvetilgang for hele skolen i 2 uker. Tilgangsperioden styres manuelt av oss.

Send en e-post til kundeservice@arm-lingua.no og fortell oss følgende:
- Ditt navn og rolle ved skolen
- Hvilken skole det gjelder
- Om dere kunne tenke dere besøk av oss, og i såfall når.


Kontakt

Språklab leveres av ARM Lingua AS.
ARM Lingua er situert i Halden, og representert i Gøteborg.

Kontakt oss gjerne:
kundeservice@arm-lingua.no
(+47) 911 66 024 (Terje)


Om oss

ARM Lingua var tidlig ute med digital språktrening.
Så tidlig som i 2006 hadde vi et forskingsprosjekt i samarbeid med Fremmedspråksenteret - der vår mobilapplikasjon sto i fokus.

Språklab kom på markedet i august 2007, og har siden dengang vært brukt av flere 100 lærere og 1000-vis av elever.
I 2010 innledet vi et samarbeid med Aschehoug Undervisning, og Språklab ble forhandlet under navnet "Lingua Studio".

Helt siden 2007 har produktet vært i stadig utvikling - med et særlig fokus på enkel og brukervennlig funksjonalitet, robust og teknologi, og utvikling av funksjonalitet i tråd med ønsker fra lærer og observerte behov.
I 2012 leverte vi en spesialtilpasning av vår innspillingsteknologi til Universitet i Oslo, der det fortsatt spiller en viktig rolle i et aktivt språkprosjekt.

Nå, i begynnelsen av 2015, er vi fortsatt utvikling. Vi er for tiden meget fokusert på videreutvikling av vår plattform, med tilpasninger for Windows og Mac, og så med fokus på ny funskjonalitet, samt refinering av eksisterende grensesnitt og teknologi.
Stikkord for fokus fremover: "native", tredjeparts innhold, chat, deling ...

Til slutt er vi nå også tilstede i Gøteborg, og det gleder oss.
Vi jobber med tilpasninger for det svenske markedet.
 
 

Teamviewer Mac OS X Teamviewer Mac OS X
Teamviewer Windows Teamviewer Windows
©2015 ARM Lingua